Bị cựu TT Obama chê, TT Trump bật lại: Ông ta là một Tổng thống kém cỏi, vô cùng kém cỏi!"


https://tinyurl.com/y5zmfmro Bị cựu TT Obama chê, TT Trump bật lại: Ông ta là một Tổng thống kém cỏi, vô cùng kém cỏi!” #Obama #DonaldTrump …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *