Ban nhạc Không quân Thái Bình Dương Hoa Kỳ vinh danh 25 năm quan hệ Hoa Kỳ – Việt Nam


https://tinyurl.com/y5zmfmro U.S. Air Force Band of the Pacific Honors 25 Years of U.S.-Vietnam Relations Trên tinh thần tiếp tục hòa giải, Ban nhạc Không quân …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *