Home Videos Bác sĩ gốc Việt và mục tiêu làm từ thiện ở Mỹ: Phải giúp quốc gia của mình trước!
0

Bác sĩ gốc Việt và mục tiêu làm từ thiện ở Mỹ: Phải giúp quốc gia của mình trước!

Bác sĩ gốc Việt và mục tiêu làm từ thiện ở Mỹ: “Nước Mỹ đã nuôi dưỡng mình. Đây là quốc gia của mình. Mình phải giúp quốc gia của mình trước.”