ARMY GAMES: Tuyển xe tăng VN về nhì – TT Trump: Biden ủng hộ Made In China, cướp mất việc làm dân Mỹ


https://tinyurl.com/y5zmfmro • Tại đại hội đảng Cộng Hòa, TT Trump tố cáo đối thủ Joe Biden ủng hộ cho việc sản xuất tại Trung Quốc, cướp đi rất nhiều việc làm …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *