Home Videos 6 cuộc chiến trong 40 năm tới của TQ và sức mạnh nguyên tử của VN?
0

6 cuộc chiến trong 40 năm tới của TQ và sức mạnh nguyên tử của VN?

https://tinyurl.com/y5zmfmro
Luật sư Hoàng Duy Hùng: 6 cuộc chiến được toan tính trong 40 năm tới của Trung Quốc, và ước vọng Việt Nam trở thành quốc gia có sức mạnh nguyên tử
#HoangDuyHung #TrungQuoc #China