Minh Béo trở về Việt Nam sẽ gặp những chế tài gì?

0
2025

Minh Béo trở về Việt Nam sẽ gặp những chế tài gì?

Luật sư/Giảng viên Luật NGUYỄN THÀNH SƠN, nguyên Công tố viên Viện Kiểm Sát Nhân dân Tối cao Việt Nam cho biết: “Từ nay khi lập lý lịch tư pháp, Minh Béo đương nhiên sẽ có thêm một hàng là ‘đã có tiền án’, căn cứ vào khoản 1 điều 5, luật lý lịch tư pháp ban hành 2010.”