Vợ bệnh nặng không tiền chữa, cựu quân nhân VNCH cầu xin đồng đội giúp đỡ

0
1673

Bệnh nặng không tiền chữa chạy, vợ chồng cựu quân nhân Quân đội VNCH từ Việt Nam cầu xin đồng hương, đồng đội giúp đỡ