Nhịn chai bia, uống trà đá, làm từ thiện giúp xã hội còn có lợi hơn.

0
478

Kỹ sư ngành IT Networking, yêu thích làm từ thiện: “Nhịn chai bia, uống trà đá, để tiết kiệm tiền gửi các quĩ từ thiện giúp xã hội còn có lợi hơn.”