“Vua Rác” David Dương giao lưu cùng doanh nhân trong và ngoài nước

0
2737

Cơ hội tìm đối tác làm ăn xuyên lục địa: Doanh nhân trong và ngoài nước gặp gỡ, giao lưu, kết nối tại Khu Xử lý Chất thải Đa Phước Vietnam Waste Solutions

Ngay sau sự kiện “Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài trên toàn thế giới 2016” do UBNNVNVNONN, thuộc Bộ Ngoại Giao Việt Nam kết hợp với UBNDTPHCM tổ chức, nhân dịp có nhiều doanh nhân Việt Kiều vẫn còn lưu lại, UBNVNONN TPHCM kết hợp với công ty Xử Lý chất thải Đa Phước đã tổ chức một buổi họp mặt, nhằm kết nối giữa các doanh nhân Việt Kiều và doanh nhân trong nước.

Trên 100 doanh nhân đến tham dự. Họ đã có dịp tiếp xúc, tạo quan hệ, trao đổi thông tin, và đồng thời cũng có dịp trực tiếp tham quan, tìm hiểu về các công đoạn xử lý rác tại đây, vào đúng thời điểm mà nhiều người rất quan tâm về những tin tức và dư luận liên quan trực tiếp đến công ty xử lý chất thải Đa Phước của doanh nhân Việt Kiều David Dương.