Đi Mỹ diện EB5: Đầu tư để có thẻ xanh Green Card cho cả gia đình

0
1432

HỎI ĐÁP TƯỜNG TẬN VỀ LUẬT DI TRÚ MỸ: Đầu tư để có thẻ xanh (Green Card) đi Mỹ theo chương trình EB5 cho cả gia đình