Đặc khu Công nghiệp Dệt May hiện đại nhất thế giới tại Việt Nam?

0
3435

Giám đốc Công ty TNHH May Sư Tử Vàng và tầm nhìn về một Đặc khu Công nghiệp Dệt May hiện đại nhất thế giới tại Việt Nam