Tang lễ bà Đặng Tuyết Mai: Đông đảo người thân, tràn đầy lời ca tiếng hát

0
1788

Tang lễ bà Đặng Tuyết Mai, mẹ MC Kỳ Duyên: Đông đảo người thân, tràn đầy lời ca tiếng hát