Họp báo: Người CHỐNG Cộng CHỐNG nghị quyết “CHỐNG cờ đỏ sao vàng”

0
7586

Bị người CHỐNG Cộng CHỐNG “nghị quyết CHỐNG cờ đỏ sao vàng”, nghị viên Nguyễn Tâm từ San Jose xuống nam California họp báo phổ biến tin tức, giải thích nghị quyết, trả lời thắc mắc