Michelle Phương Thảo và Viet Art Center giới thiệu chương trình Di trú Mỹ theo diện EB3, EB5, L1 và E2: Đi Mỹ theo các diện lao động phổ thông, diện nghề y tá, và diện mở công ty tại Mỹ

Chương trình Hội thảo Tư vấn Di trú Mỹ EB3/EB5/L1/E2 của Viet Art Center tại Sài Gòn:
Ngày 26/2, 4/3, 18/3 và 19/3/2017
Xem chi tiết tại Facebook.com/VietArtCenter