Xe Tổng Thống Donald Trump diễn hành ra sao trên đại lộ Pennsylvania, thủ đô Washington?

0
844

Xe Tổng Thống Donald Trump diễn hành ra sao trên đại lộ Pennsylvania, thủ đô Washington?