Homeless in OC – Nói chuyện với mục sư gốc Việt về người vô gia cư ở quận Cam

0
638

Một góc tình trạng vô gia cư ở quận Cam và những công việc thiện nguyện giúp đỡ người vô gia cư qua buổi nói chuyện với mục sư gốc Việt.

Có khoảng 565 ngàn người vô gia cư trên toàn nước Mỹ, 1/4 trong số đó là trẻ em, theo hồ sơ năm 2016 của tổ chức Liên minh Toàn quốc chấm dứt nạn vô gia cư (National Alliance to End Homelessness)

Theo nhiều nguồn tài liệu khác nhau, năm 2016 số lượng người vô gia cư ở bang California có trên 115 ngàn người, và riêng quận Cam có trên 12,700 người.