Home Hoa Kỳ Bị chụp mũ Cộng Sản, Đại phú gia Hoàng Kiều muốn kiện 17 triệu đô la