Đặc Biệt

Videos

Next »

Câu Hỏi Tuần Này

  • Khi nói về ngày 30/4/1975, người Việt trong và ngoài nước có những cách gọi rất khác nhau, phản ảnh quan điểm và chính kiến riêng. Theo bạn, ngày 30/4/1975 nên được gọi là:

    View Results

    Loading ... Loading ...


HopThongMinh
PBTV Facebook