video

Nói chuyện với cảnh sát Mỹ gốc Việt: Trở thành cảnh sát ở Mỹ,...

Nói chuyện với cảnh sát Mỹ gốc Việt (Phần 3): Trở thành cảnh sát ở Mỹ, dễ hay khó? Quyền lợi cảnh sát Mỹ...
video

Nghề cảnh sát ở Mỹ: Gia nhập, đào tạo, trách nhiệm của cảnh sát...

Trò chuyện với cảnh sát Mỹ gốc Việt (PHẦN 2): Gia nhập, đào tạo, trách nhiệm của cảnh sát Mỹ ra sao?

Latest news