tong thong donald Trump

Trump phỏng vấn ứng viên nội các như truyền hình thực tế?

Trái với bề ngoài hào nhoáng và kịch tính như một chương trình truyền hình, quá trình lựa chọn thành viên nội các của...

Latest news