video

Homeless in OC – Nói chuyện với mục sư gốc Việt về người vô...

Một góc tình trạng vô gia cư ở quận Cam và những công việc thiện nguyện giúp đỡ người vô gia cư qua buổi...

Latest news